Điều khoản & điều kiện

Khách thuê phòng phải xuất trình Hộ Chiếu có thị thực nhập xuất cảnh hợp lệ (hoặc chứng minh nhân dân đối với khách trong nước).

Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm với những mất mát đối với các vật quý giá, tiền không được ký gửi tại phòng lễ tân.

Vì lý do an ninh, khách thăm viếng không được vào phòng của khách lưu trú. Nếu vào phải xuất trình giấy tờ hợp lệ.

Tuyệt đối cấm mang vào khách sạn thú vật, các chất gây cháy, gây nghiện, vũ khí, chất nổ, chất độc, ma túy. Nghiêm cấm mọi hành vi hoạt động mại dâm trong khách sạn.

Cấm mọi hình thức cờ bạc trong khách sạn.

Để duy trì sự yên tĩnh của khách, vui lòng hạn chế lớn tiếng, mở âm thanh TV quá lớn.

Trường hợp có cháy, gọi ngay lễ tân theo số máy “0” và tuân thủ đúng hướng dẫn về “An toàn hỏa hoạn trong khách sạn”.

Không nên hút thuốc trên giường của Khách sạn.

Quý khách phải ăn mặc nghiêm túc mọi lúc tại các khu vực công cộng của khách sạn.

Không được mang thức ăn, thức uống bên ngoài vào khách sạn.

Thời gian trả phòng: 12 giờ trưa. Vui lòng thanh toán mọi hóa đơn và gửi trả chìa khóa phòng cho tiếp tân trước khi rời khỏi khách sạn.

Việc thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi có Quyết Định của Thủ Trưởng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không được tiến hành trùng lặp, không quá một lần và cùng một nội dung trong một năm đối với một Doanh nghiệp (trừ trường hợp bất thường).

“Trích điều 03 Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/08/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, Kiểm tra đối với Doanh nghiệp”

BAN GIÁM ĐỐC